buvuzraudziba

Piedāvājam būvuzraudzību ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem.

APAKŠZEMES INŽENIERU KOMUNIKĀCIJAS | Ūdensapgāde, kanalizācija. Projektēšana, būvniecība, uzraudzība. | +371 29240266