Piedāvājam veikt jūsu ieceres realizācijas pilnu ciklu.
Ja Jums ir nepieciešams izbūvēt inženiertīklus, piebraucamos ceļus vai transporta stāvlaukumus, piedāvājam veikt projektēšanas un saskaņošanas darbus, kā arī sastādīsim objekta tāmi.

Tāmēšana

Piedāvājam tāmētāja pakalpojumus saistītus ar ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, zemes darbiem, labiekārtošanai, laukumu, ceļu asfaltēšanas un bruģēšanas darbiem.

Būvuzraudzība

Piedāvājam būvuzraudzību ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem.

Projektēšana

Projektējam ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes tīklus, laukumus un piebraucamos ceļus.